tisdag 30 oktober 2012

Matematikträning

http://www.skolresurs.fi


Infoteket om funktionshinder

På www.lul.se finns en hel de information om olika funktionsnedsättningar.


Om språkstörning

www.blom.just.nu

www.sprakamera.se

www.lul.se

Bilden är från www.vivlio.se

Om läsning och skrivning

Läsning, konsten att läsa. Läsning är en komplicerad 

färdighet som kräver lång tid och omfattande övning för att 

kunna utvecklas. Man kan urskilja två huvudmoment: 

avkodning och förståelse. Avkodning innebär att man kan 

identifiera eller känna igen skrivna ord. Förståelse är 

resultatet av tolkningen av språkliga meddelanden. God 

läsfärdighet innebär att både avkodning och förståelse 

fungerar väl (Nationalencyklopedin 2006).

http://spica.utv.miun.se/lasaochskriva/Vårdsamordning

Intressanta publikationer från http://www.vardsamordning.sll.se/sv/Publikationer/

http://www.vardsamordning.sll.se/Global/Vardsamordning/Dokument/Publikationer/Ovriga/BU_program_koncentrationssvarigheter_2005.pdf

http://www.vardsamordning.sll.se/Global/Vardsamordning/Dokument/Publikationer/Vardprogram/RV_ADHD_webbversion.pdf

http://www.vardsamordning.sll.se/sv/Publikationer/Schizofreni-och-andra-psykossjukdomar/

http://www.vardsamordning.sll.se/sv/


En specialpedagog för äldre barn

Här är en annan specialpedagogs hemsida, finns mycket läsvärt där.
Exempelvis tips på hur man kan strukturera sitt klassrum för att möta äldre elever.

http://specialpedagogen.wordpress.com/


Självhjälp på vägen

Självhjälp på vägen är en hemsida som tagits fram i samarbete mellan medlemmar i Attention i Uppsala och Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Bättre förståelse och kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ser vi som den bästa grunden för självhjälp, vård och stöd. http://sjalvhjalppavagen.se/